Meditácia je viac ako móda

floating-leaf
floating-leaf

Praktizovanie meditácie sa v poslednej dobe stáva stále častejšie bežnou praxou ľudí aj v západných krajinách sveta. V 80. rokoch sa meditácia stala privilegovaným predmetom štúdia vedcov. Stovky publikácií, ktoré prispeli k jej uznaniu, zdôraznili jej nespočetné výhody pre fyzické a duševné zdravie. Dnes už vieme, že meditácia znižuje stres, zlepšuje spánok, zvyšuje imunitnú obranu, obmedzuje hypertenziu, znižuje riziko úmrtia na infarkt alebo mozgovú príhodu, zvyšuje kognitívnu výkonnosť, zabraňuje relapsom po depresii, prispieva k prekonávaniu závislosti… Avšak predovšetkým je to spôsob, ako sa cítiť dobre sám so sebou, a tým pádom následne aj s ostatnými.

Meditácia a jej benefity

  • Meditácie pre lepšie zvládania stresu

Pravidelné cvičenie meditácie vedie k zníženiu produkcie kortizolu, hlavného stresového hormónu, ako aj k zvýšeniu vylučovania oxytocínu (upokojujúci hormón) a endorfínov (hormóny pohody).

  • Účinné proti starnutiu

Štúdia vykonaná na účastníkoch meditačného ústrania (v porovnaní s kontrolnou skupinou) naznačila, že intenzívna meditačná prax pravdepodobne zvýši sekréciu telomerázy (enzýmu, ktorý chráni chromozómy pred starnutím), a teda spomalí starnutie buniek. Žeby práve meditácia bola tajomstvo dlhovekosti mníchov na východe?

Ako začať s meditáciou?

Pre praktizovanie nemusíte prijať žiadne náboženstvo. Stačí nájsť vedenú meditáciu v jazyku, ktorý vám najviac vyhovuje. Na začiatok odporúčame práve vedenú meditáciu, pretože pri pokusoch osamote je veľká šanca, že zaspíte. Čo samozrejme nie je žiadna hanba, stáva sa to aj tým skúsenejším.

Vedené meditácie nájdete aj bezplatne na Youtube, prípadne v anglickom jazyku aj v početných mobilných aplikáciách. Pohodlne sa usaďte, začnite dýchať do brucha a uvedomujte si každú časť vášho tela. Postupne si zavrite oči a započúvajte sa do jemnej hudby doplnenej o rozprávanie vášho sprievodcu.

Na začiatku bude zložité nechať myšlienky len tak plynúť, bez ich hodnotenia a hlbších zamýšľaní. Cieľom meditácie však nie je zbaviť sa všetkých myšlienok. Cieľom meditácie je naučiť sa ustáliť svoje vedomie na jednej jedinej veci. Môže to byť váš dych, plameň sviečky, opakované slovo (spev alebo mantra) či fyzické vnemy. Dych je najbežnejším a najrozšírenejším predmetom meditácie. Nemusíte sa však trestať za to, že máte stále myšlienky. Naučte sa ich iba z diaľky pozorovať, nehodnotiť či sú dobré alebo zlé.

Kým sa dostavia účinky pravidelných meditácií, môže to trvať aj niekoľko týždňov. K meditácii môžete doplniť ktorýkoľvek z produktov Neurinu, ktoré sú certifikované Úradom verejného zdravotníctva a vyrábame ich s víziou kvalitnejšieho života pre všetkých.