Neurotransmitery – na čo vlastne sú?

floating-leaf
floating-leaf

Neurotransmitery sú chemické látky, ktoré sú produkováné nervovými bunkami (neurónmi) a slúžia na prenos signálov medzi neurónmi alebo medzi neurónmi a inými bunkami, ako sú napríklad svalové bunky. Tieto signály sú potrebné pre riadenie mnohých funkcií organizmu, vrátane pohybu, vnímania, emócií a iných procesov.

Existuje množstvo rôznych neurotransmiterov, ktoré sa líšia v závislosti od ich chemického zloženia a funkcie. Niektoré z najdôležitejších neurotransmiterov sú napríklad:

  1. Acetylcholín – Je to jeden z najdôležitejších neurotransmiterov v mozgu a je zodpovedný za reguláciu pohybu, učenia sa, pamäti a pozornosti.
  2. Dopamín – Je to neurotransmiter spojený s pocitom odmeny a potešenia. Je tiež zodpovedný za reguláciu pohybu a emocionálnych reakcií.
  3. Serotonín – Je to neurotransmiter spojený s náladou a emocionálnym stavom. Reguluje aj spánok, chuť do jedla a sexuálnu túžbu.
  4. GABA – Je to inhibičný neurotransmiter, ktorý znižuje aktivitu neurónov a pomáha regulovať úzkosť a stres.
  5. Glutamát – Je to excitatórny neurotransmiter, ktorý zvyšuje aktivitu neurónov a je zodpovedný za učenie sa a pamäť.

Poruchy súvisiace s nedostatkom alebo nerovnováhou neurotransmiterov môžu mať vplyv na rôzne funkcie tela a mozgu a môžu viesť k rôznym ochoreniam, ako sú napríklad Parkinsonova choroba, depresia, úzkosť a schizofrénia. Rôzne lieky a terapie sú k dispozícii na liečbu porúch súvisiacich s neurotransmitermi, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétnej poruchy a jej príčiny.

Z čoho sa neurotransmitery skladajú?

Neurotransmitery sú zložené z rôznych molekúl, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétneho neurotransmitera. Avšak všeobecne sa neurotransmitery skladajú z dvoch hlavných zložiek: aminokyselín a biogénnych aminov. Tie sú vytvárane z rôznych základných chemických prvkov vo vnútri buniek počas zložitých biochemických syntéz.

Týmito základnými kameňmi sú niektoré druhy vitamínov (najmä skupiny B) minerálov (ako zinok či horčík), a rôznych dôležitých aminokyselín (na príklad L-tryprofán). Človek je odkázaný na príjem väčšiny týchto látok z vonka. Inak jeho nervová sústava nefunguje optimálne. Naše nutraceutiká značky NEURINU dopĺňajú tieto látky, vďaka čomu je v organizme stále dostatok stavebných prvkov pre tvorbu neurotransmiterov.

Celkovo sú neurotransmitery kľúčovými chemickými poslami, ktoré pomáhajú organizmu riadiť mnohé z jeho funkcií. Ich pochopenie a manipulácia s nimi môže viesť k novým terapiám pre rôzne poruchy nervového systému.

Použité zdroje

  1. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2002). Molecular biology of the cell (4th ed.). Garland Science.
  2. Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2000). Principles of neural science (4th ed.). McGraw-Hill.
  3. Siegel, G. J., Agranoff, B. W., Albers, R. W., & Fisher, S. K. (Eds.). (1999). Basic neurochemistry: Molecular, cellular, and medical aspects (6th ed.). Lippincott-Raven.