Prejavy depresie a jej príznaky

floating-leaf
floating-leaf

Depresia je závažná psychická porucha, ktorá sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Medzi jej najčastejšie prejavy patria anhedónia, smútok, únavnosť, poruchy spánku a poruchy príjmu potravy. V tomto článku sa budeme podrobne pozerať na tieto a ďalšie príznaky depresie a popíšeme, ako môžu ovplyvniť každodenný život postihnutých.

Anhedónia hlavný príznak depresie

Anhedónia je bežným prejavom depresie, ktorý znamená stratu záujmu o normálne aktivity. Objavuje sa aj strata príjemných pocitov pri činnostiach, ktoré by inak prinášali potešenie. To môže znamenať zanedbávanie koníčkov alebo činností, ktoré ste kedysi radi robili, a pocit, že nič vám už neposkytuje potešenie alebo záujem.

Smútok

Smútok je ďalším bežným príznakom depresie, ktorý sa prejavuje trvalým alebo častým pocitom zármutku, prázdnoty alebo beznádeje. Môže to byť pocit, že nie ste schopní cítiť radosť z vecí, ktoré by vám kedysi prinášali radosť, alebo že sa nemôžete tešiť z budúcnosti. Ak trpíte dlhodobým smútkom, je dôležité sa obrátiť na odborníka, ktorý vám pomôže zistiť príčinu a navrhne vhodnú liečbu.

Samovražedné sklony

Samovražedné sklony sú vážnym prejavom depresie. Niektorí ľudia môžu mať myšlienky alebo dokonca pokusy o samovraždu. Ak máte takéto myšlienky, je dôležité vyhľadať okamžitú pomoc a podporu.

Poruchy spánku

Depresia môže mať vplyv aj na spánok. Ľudia s depresiou môžu mať ťažkosti so zaspávaním, zobúdzaním sa v noci. Problém však môže robiť aj naopak prílišné nutkanie na spanie. Väčšinou sa jedná o dočasné problémy so spánkom, ktoré môžu byť riešené na príklad pomocou liekov, alebo doplnkov výživy na spanie. Odporúčame skúsiť prírodné tabletky MELATOGEN. Tento prípravok má na Slovensku unikátne zloženie s blahodárnami účinkami na kvalitu spánku aj regeneráciu počas neho. Ak je ale príčina porúch spánku depresia, je potrebné ju riešiť.

Únava ako hlavný prejav depresie

Únava je ďalším bežným prejavom depresie. Ľudia s depresiou sa môžu cítiť chronicky unavení, aj keď majú dostatok spánku. Tento stav môže byť spôsobený mnohými faktormi, vrátane zmien v mozgovej chemii alebo zmenami v hormonálnom systéme.

Ak máte obavy že trpíte depresiou, otestujte sa online zdarma a anonymne týmto oficiálnym screeningovým testom PHQ-9.

Samotárstvo a izolácia

Samotárstvo a izolácia sú príznaky depresie, ktoré sa môžu vyskytnúť u ľudí s vážnejšími ale aj miernymi depresívnymi poruchami. Človek trpiaci depresiou môže cítiť, že ho ostatní nechápu alebo sa s ním nedokážu stotožniť, čo ho vedie k izolácii od spoločnosti. Môže sa snažiť vyhýbať sociálnym situáciám a stretávať sa s ľuďmi čoraz menej, čo môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu jeho psychického stavu.

Depersonalizácia

Depersonalizácia je príznakom silnej depresie, ktorý sa prejavuje pocitom oddelenia od vlastného tela alebo osobnosti. Človek môže mať pocit, že sa stáva pozorovateľom svojho vlastného života, že nie je súčasťou toho, čo sa deje okolo neho. Tento prejav môže byť veľmi nepríjemný a vyvolávať v človeku pocit strachu a nespokojnosti so svojím životom.

Derealizácia je prejav silnej depresie

Derealizácia je prejav, kedy má človek pocit, že svet okolo neho nie je skutočný alebo autentický. Ide o ďalší z prejavov silnej depresie. Môže mať pocit, že všetko je nepravdivé, alebo že sa všetko deje v pomalšom alebo rýchlejšom tempe ako normálne. Tento stav môže spôsobiť strach a paniku a tým pádom môže byť spúšťačom úzkostnej epizódy.

Depresia je závažné ochorenie, ktoré môže ovplyvniť nielen psychiku, ale aj fyzické zdravie jednotlivca. Príznaky depresie sa môžu mať rôzne podoby, vrátane anhedónie, smútku, samovražedných sklonov, porúch spánku a príjmu potravy, únavy, telesných bolestí, samotárstva a izolácie, depersonalizácie a derealizácie. Ako prvú pomoc môžete použiť tabletky na podporu mentálnej pohody NEURINU. Ak sa u Vás vyskytnú viaceré z uvedených príznakov, neváhajte vyhľadať pomoc odborníka. Liečba depresie môže byť účinná a pomôcť Vám nájsť cestu k zlepšeniu Vašej kvality života.

Použité zdroje

  1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition.
  2. Mayo Clinic. (2021). Depression (major depressive disorder). Retrieved from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/symptoms-causes/syc-20356007
  3. National Institute of Mental Health. (2020). Depression. Retrieved from https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression/index.shtml
  4. World Health Organization. (2017). Depression and other common mental disorders: global health estimates.